Se: Biotope med fugleturisme i Varanger

Biotope gir fuglekikkere i Varanger helt nord i Norge en maks opplevelse i små bygg. Fugletårn, skjul og gapahuk glir inn i naturen, og kan brukes av alle friluftsglade. Kanskje får du se kuhegre, harlekinand, brilleærfugl, storskrikørn eller dvergtrappe?

Stellerand

– Se! Stellerand! Helt utrolig å ha så eksotiske fugler rett utenfor stuevinduet. Andearten hekker normalt i Sibir, men nå er de på ferie i varme strøk! sier arkitekt og feltornitolog Tormod Amundsen mens smilet går rundt hans blide hode.

Biotope på fotosafari. Tormod Amundsen var som barn interessert i dinosaurer, så overtok fuglene i tenårene. Så langt i Vardø har han notert over 300 ulike arter i boka si. Kona Elin Taranger deler lidenskapen. Foto: Alf Ove Hansen

Biotope på fotosafari. Tormod Amundsen var som barn interessert i dinosaurer, så overtok fuglene i tenårene. Så langt i Vardø har han notert over 300 ulike arter i boka si. Kona Elin Taranger deler lidenskapen. Foto: Alf Ove Hansen

Varmt og varmt. Vardø ligger i arktisk klimasone. Finnmarks-kommunen med 2128 innbyggere ligger lengst nord-øst i landet, på Varangerhalvøya. Kjent for sin festning, Globus II-radaren og sitt unike fuglemiljø. Tusenvis av fuglearter trives med et rikt hav, myrer, våtområder, elvedeltaer og langgrunne fjærer. Det sikrer mattilgangen under trekk, hekking og overvintring.

Fugletitting i Vardø

Stelleranda var bare en av mange fuglegrunner til at arkitektene Elin Taranger (44) fra Stavanger og Tormod Amundsen (35) fra Trondheim satte kursen hit. For fire år siden etablerte de Biotope. Norges første og eneste arkitektkontor med ekspertise på fugler og fuglekikking. I fjor startet Biotope også festivalen Gullfest (måkefestival), som også i år tiltrakk seg fugleentusiaster med kamera og notatblokker fra hele Europa. Boligen ved havet i Vardø sentrum er både hjem og kontor. Elins ringetone er en stokkand, på veggene henger gigantiske andebilder, en gul plastand seiler på kontorbordet, spisebrikkene på kjøkkene er med de fjærkledte. Så hva er det med denne arkitekt-duoen og fugler?

Fjæreplytt. Foto: Alf Ove Hansen

Jeg har vært fuglekikker siden jeg var 12 år. Jeg ble bare betatt! sier Tormod Amundsen.

Samboer Elin Taranger ble smittet av fugle-lidenskapen da hun traff Tormod på Arkitekthøgskolen i Bergen. Nå kombineres alt. De bor og jobber sammen, og hobbyen er nå blitt butikk.

 

Arkitekt og fuglekikker som ønsker å bygge fuglekikkerskjul og amfier er vel den minst sannsynlige kombinasjonen du kan komme opp med i vårt fag. Arkitekter vil jo helst bygge, og tegne store kunst- ogkulturanlegg, mener Tormod Amundsen.

Vi tenker derimot gjennomgående at vi skal skalere ned. Vi lager små bygg, som vi gjør maksimalt ut av, sier Elin Taranger.

Natur og miljøvern er ikke ukjent for dagens arkitekter. Biotope mener at mange av dem tenker for ensidig.

– Det er mange som snakker om Co2, men få eller ingen som har en helhetlig økologisk forståelse. Hva betyr det om en bygning er klimavennlig, dersom den plasseres midt i et våtmarksområde? For oss handler miljø vel så mye om den levende naturen og mangfoldet.

Gapahuken på Steilneset ligger i nærheten av heksemonumentet Steilneset minnested. Det har en vegg som deler bygget i to med sitteplasser på hver side. Så uansett om det er nordavind eller sønnavind sitter du skjermet. Foto: Alf Ove Hansen

Fugler er forretning

Både fuglefolk, arkitekter og venner ristet på hodet av dem da de flyttet nordover. Selv var de ikke skeptisk. Duoen visste hvor unikt Varanger er, blant annet fordi de brukte lang tid på å lage en stor studie som viste mulighetene fuglene kunne gi regionen. Her er mye uutnyttet potensial. På Hornøya, Steilneset, Barvika, Skagen og Slettnes fyr er det nå flere steder å søke le for vinden, og flere kommer.

Slettnes fyr mot Berlevåg. Her kan du se en fugl på bildet om du ser godt nok etter.

Biotope hadde også et annet mål, som de nå etter fire år har bevist.

– Vi skulle vise at det er forretning i fugler

For det er langt fra alle som skjønner hvor stort fuglekikking er. I USA er det 18 millioner ekstremt kompetente fotografer, skribenter og forskere som ser etter fugler, krysser av på skjemaer og rapporterer inn til store databaser. Seks millioner også i Storbritannia, hvor fuglekikking er den nest største hobbyen. Kun slått av fotball, selvsagt. I Norge har den ornitolgiske foreningen rundt 10.000 medlemmer.

 

Biotope med Gullfest

– Vi har utviklet en typologi innen arkitekturverden. For det er mye du må ta hensyn til, selv om det er arkitektur i en mindre skala. Du skal tenke på vind, siktlinje, vibrasjon og plassering i terrenget. Det finnes flere eksempler på fuglekikkeranlegg der arkitekten ikke har skjønt formålet.

Barvikmyran-skjulet ligger på fastlandet i Vardø kommune. Det gir godt utsyn og er plassert for å unngå forstyrrelser av fuglelivet og samtidig gli inn i landskapet. Du ser det til venstre på veien mot Hamningberg. Vardø i bakgrunnen. (Foto: Alf Ove Hansen)

Biotopes fuglefestival Gullfest har hatt mye å si for reiselivet; overnattingssteder oppstår og bookingen øker. Biotopes arbeidsmengde øker også, men de tar nesten bare natur-relaterte oppdrag. Arkitektur, naturopplevelser og Gullfest er helhetlig destinasjonsutvikling.

– Vi ønsker å jobbe med fuglevern og naturvern. Den beste måten å få natursiden til å bli hørt, er blant annet gjennom reiseliv. Men vi skal ikke bare ta vare på naturen for dens egen del, men også fordi det er forretning i det. Det vi gjør, fra Gullfest til opplevelser og tegning av fugleskjul, genererer klirr i kassen. Vi jobber med mange felt, og er nok som arkitekter litt på siden av vårt eget fagmiljø. Men vi har egentlig bare tatt med oss vårt fag til et område ingen før har vært i. Egentlig er det litt sjokkerende at ingen har kombinert dette før, mener paret. Hva er så drømmeoppdraget?

Drømmen er å utvikle Varanger til verdens beste fugledestinasjon!

 

FUGLER I VARANGER

Vanlige: blåstrupe, polarsisik, lappiplerke, fjellerke, lappspurv, lappsanger, lappmeis, snøspurv, svømmesnipe, polarsvømmesnipe, lappspove, fjæreplytt, brushane, krykkje, lunde, alke, lomvi, polarlomvi, polarmåke, havhest, grønlandsmåke, sædgås, grågås, kortnebbgås, kvitkinngås, tundragås, gulnebblom, smålom, storlom, boltit, sangsvane, haukugle, snøugle, fjellvåk, havørn, praktærfugl, stellerand, ærfugl, jaktfalk, polarjo, fjelljo med flere.

Sjeldne: Kuhegre, harlekinand, brilleærfugl, åtselgribb, storskrikørn, dvergtrappe, amerikasandlo, kortnebbekkasinsnipe, styltesnipe, dvergspove, tøyleterne, blåråke, myrpiplerke, hvitvingelerke,  skjærpiplerke, polarlomvi, havlire, stormsvale, havsvale, rosenmåke, grønlandsmåke, sildemåke, sabinemåke, gråvingemåke og knoppsjøorre.

5 BIOTOPE STEDER I NORGE

Friluftsamfi og fugletårn: Grandefjæra Ørlandet, Sør-Trøndelag

Vindskjul: Hornøya, Vardø

Fuglekikkerskjul: Barvikmyran, Vardø

Levegg, benker og bord: Slettnes, Vardø

Sjøfuglkikkerskjul: Steilneset, Vardø

Denne artikkelen stod første gang på trykk i Aftenposten i 2013, men Biotope er fremdeles på plass i Varanger.

Del av heksemonumentet. Like ved kan du også kikke etter sjeldne fugler i skjul laget av Biotope.

Del av heksemonumentet. Like ved kan du også kikke etter sjeldne fugler i skjul laget av Biotope.

PS: Når du først har tatt turen til Varanger, må du få med deg Steilneset Minnested eller Heksemonumentet som det også kalles. Det er en fantastisk gratis døgn- og helårsåpent sted til minne om hekseprosessene. Du skal være bra iskald i hjertet om du ikke berøres av verkene til den nå avdøde og verdenskjente kunstneren Louise Bourgeois og arkitekten Peter Zumthor.

 

 

 

 

Send gjerne artikkelen videre ut i verden